När arbetsgivare omorganiserar och skär ner blir tonen råare och konflikterna allt fler. Det visar en undersökning som det danska fackförbundet FOA gjort bland 1600 medlemmar.

37 procent av de tillfrågade som varit med om nedskärningar på arbetsplatsen uppgav att situationen försvårats genom hårdare språk och mer motsättningar och bråk, mot 18 procent på företag som inte genomgått denna typ av förändring.

– En hård ton är starten på en ond cirkel. Det ger en dålig psykisk arbetsmiljö, som lätt leder till sämre trivsel och ökad sjukfrånvaro. Till slut går det gå ut över medborgarna, säger FOA:s förbundssekreterare Inger Bolwinkel i ett pressmeddelande.

Att många företag är inne i besparingstider vittnar FOA:s medlemmar om. Närmare sex a tio har fått mer att göra på jobbet på grund av nedskärningar.