74 procent av kvinnorna och 55 procent av männen erbjuds inte kompetensutveckling under den tid de väntar barn. Drygt 8 av 10 kvinnor är föräldralediga 10 till 12 månader, vilket kan innebära en total kompetensutvecklingsförlust på 24 till 30 månader. Det visar en undersökning ”Barn, kompetens och karriär” som Unionen gjort.

Att halka efter i kompetensmässigt innebär ofta en försämrad löneutveckling. Särskilt kvinnor tenderar att få en sämre löne- och kompetensutveckling på grund av graviditet och föräldraledighet, konstaterar Unionen.

De flesta som blir föräldrar har en oförändrad syn på sin karriär och kompetensutveckling. För en av fem kvinnor får det en ökad betydelse, mot drygt 15 procent av männen. Samtidigt blir karriären mindre viktig för drygt 20 procent av de tillfrågade, såväl kvinnor som män.

Kvinnor som har barn under 8 år får generellt sett färre kompetensutvecklingsdagar per år än män i samma situation.

Samtidigt anser många föräldrar att de utvecklas som medarbetare i och med att de varit hemma med barn. 53 procent av männen och 57 procent av kvinnorna uppger detta. Det handlar framförallt om att de tycker sig ha blivit bättre på att prioritera och stärkt sin simultanförmåga.

Undersökningen visar också på att en av fyra kvinnor och en av tio män får byta tjänst efter föräldraledigheten, däremot är det oklart om bytet varit frivilligt eller om det skett mot personens vilja.