Andelen svenskar som aktivt gjort ett val i den egna premiepensionen har sjunkit drastiskt från år 2000 då 66 procent gjorde ett förstagångsval. Idag är det bara två av 100 som väljer själva och trenden tycks inte vända, konstaterar Pensionsmyndigheten.

Enligt Erika Werner som skrivit en doktorsavhandling i ämnet vid Lunds universitet är det förvirring, osäkerhet, misstro och för många valmöjligheter (drygt 800 fonder). Framförallt är det kvinnor födda på 50-talet som känner sig svikna, uppger Ekot.

Den misstro som riktas mot pensionssystemet är ett stort problem anser Pensionsmyndigheten. Målet med det premiepensionssystem som infördes år 2000, att få folk att arbeta längre och göra egna val, har med andra ord inte uppfyllts, hävdar Erika Werner.