59 procent av de 552 tillfrågade egenföretagande konsulterna tror att de kommer att få ökad konkurrens genom att fler konsultföretag etablerar sig på marknaden i form av enmans eller fåmansföretag.

Över hälften av respondenterna säger också att efterfrågan på konsultmarknaden kommer att förbli oförändrad. Därmed har framtidsutsikterna bland konsulterna försämrats jämfört med för ett år sedan då 77 procent trodde att behovet på konsulttjänster skulle öka.

Trots det är över hälften nöjda med den beläggningsgrad de haft senaste halvåret, medan 37 procent skulle vilja ha fler uppdrag. Det är en förbättring jämfört med ifjol, då 48 procent ville ha mer att göra.