Jens Jansson, förhandlare av it-avtalet på Jusek
 Jens Jansson, förhandlare av it-avtalet på Jusek
På tisdagen tecknade Unionen avtal med It- och telekomföretagen för 21 500 medlemmar och idag var det dags för Jusek, Sveriges Ingenjörer och Civiliekonomerna, som företräder 9000 medlemmar i branschen, att slutligen skaka hand.

- Vi är väldigt nöjda. Det är en fortsättning på det tidigare processavtalet vi haft, men till skillnad från tidigare avtalsperiod har vi nu infört en stupstock på 2,6 procent, säger Jens Jansson, avtalsförhandlare på Jusek.

Förra avtalet, som hade en löptid på två år, var helt sifferlöst eftersom de lokala partnerna själv skulle sätta lönerna. Men eftersom det inte fungerat på ett flertal arbetsplatser, återinförs kravet att höja lönerna med 2,6 procent i de fall där den lokala lönesättningen inte fungerar.

– Det är framförallt på större arbetsplatser med utländskt ägande, där arbetsgivaren inte riktigt förstår sig på svensk arbetsmarknad som vi haft problem. De har helt enkelt inte tillämpat kriterierna i löneavtalet och inte heller följt dess intentioner. På mindre och mellanstora it-företag har det fungerat bättre.

Genom att återinföra procentsatsen har man säkrat upp löneprocessen på företag där det inte fungerat, konstaterar Jens Jansson. I övrigt är avtalet i linje med det tidigare avtalet med några undantag. Bland annat ska provanställda som drabbas av sjukdom få sin provanställning förlängd med motsvarande tid.

Vad kommer prioriteras framöver för it-branschen?
– Vi är överens om att titta på arbetsmiljön i branschen. Det är en viktig fråga, framförallt det här med arbetstider och långa arbetsdagar.

Sammanlagt omfattas 50 000 anställda som gäller 1 april 2012 till 31 mars 2013.