– Traineeprogram är ett bra verktyg för att få in kompetent personal. och det kommer att bli mer och mer av det i it-branschen. I andra branscher är det redan många företag som söker it-kompetens genom traineeprogram, säger Carl Olofsson på Traineeguiden.

Särskilt ovanligt med traineeprogram är det bland konsultbolagen, men även där håller det på att förändras. Ett av de fåtal konsultföretag som årligen antar traineer är Connecta. Initiativet med traineeprogram togs 2005, då bolaget ”återfått självförtroendet” efter några tuffa år som följde efter millennieskiftet.

– Vi hade länge låtit andra företag utveckla våra konsulter och sedan anställde vi dem ”färdiga”. Men vi ändrade strategi och tanken är att de som genomgår vårt program ska utvecklas till framtida nyckelpersoner eftersom de skolas in i olika affärsområden, säger Fredrik Sidmar, ansvarig för traineeprogrammet på Connecta.

Satsningen har överträffat förväntningarna och Connecta kommer att fortsätta med traineeprogrammet. Sedan starten 2005 har 86 personer antagits och med årets omgång inräknat blir det över 100 som kommit till företaget vi tarineeprogram.