Bland männen är 14 procent av de som tog examen 2008 eller 2009 chefer. Det är dubbelt så många som hos kvinnorna, där motsvarande siffra är 7 procent. Det enligt KTHs karriärrapport, som bygger på svar från personer med examen från skolan.

Bland utlandsfödda eller internationella examenstagare arbetar 14 procent i dag i en chefsposition, vilket är fler än de examenstagare som är födda i Sverige och vars båda föräldrar är födda i Sverige. Chefstitlar är vanligast bland dem med en examen som civilingenjör-, högskoleingenjör, tenologie magister eller teknologie master.