Tränad. ”Ett traineeprogram är ett bra sätt att lära känna din nya arbetsgivare och ge karriären en extra skjuts”, säger Lorraine Flores som är teamledare på Knowit.
Tränad. ”Ett traineeprogram är ett bra sätt att lära känna din nya arbetsgivare och ge karriären en extra skjuts”, säger Lorraine Flores som är teamledare på Knowit.
Att börja som trainee direkt efter sin examen från Umeå universitet var inget svårt val för Lorraine Flores.

– Jag längtade tillbaka till Stockholm, och det verkade vara en bra möjlighet att lära känna företaget och fördjupa mig i det jag tycker är intressant, säger hon.

Knowit är inte ensamt om att erbjuda ett traineeprogram för nyanställda. Liksom hos andra konsultbolag är syftet att lära ut företagets kultur och arbetssätt, samt fördjupning i olika tekniska kompetenser. Det fyra månader långa programmet avslutas med en praktikperiod, då den nyanställde får arbeta i olika utvecklingsprojekt på företaget.

– Syftet är att göra folk till just konsulter. Det är allt från kundmöten till presentationsteknik och afärsmässighet. De tekniska bitarna handlar om att fördjupa sig i de ämnen man är intresserad av.

Efter utbildningen började Lorraine Flores arbeta som utvecklare på Knowit. Två år senare blev hon förvaltningsledare, alltså ansvarig för att företagets färdiga projekt fungerar som de ska och fortsätter utvecklas åt rätt håll.

Ett par år senare tackade hon ja till att kliva upp som ledare för ett av Knowits utvecklarteam. Hon beskriver sin nuvarande roll som en länk mellan Knowits sälj- och konsultavdelningar.

– En teamledare har personalansvar för en grupp konsulter. Jobbet innefattar allt från lönesamtal och utvecklingssamtal till att vara coach. Jag ser det ganska mycket som en serviceroll, säger hon.

Steget från att vara utvecklare till en chefsroll förklarar hon med en vilja att jobba mindre med ren teknik och mer med verksamhetsutveckling.

– Många drivs av problemlösning och brinner verkligen för att skriva bra kod. Jag är mer intresserad av vad man kan göra med tekniken, hur den kan användas för att förbättra verksamheter och människors vardag.

I dag är Lorraine Flores även ansvarig för Knowits traineeprogram. I backspegeln ser hon just det som en viktig pusselbit i karriären.

– Vill man stanna lite längre på en arbetsplats så är det jättenyttigt. Man får en bra inblick i företaget och lär känna vad det står för. Man blir förberedd på hur konsultlivet fungerar. Dessutom knyter man kontakter och lär känna andra på företaget i samma ålder och läge i karriären.

Lorraine Flores nuvarande jobb kretsar i huvudsak kring personal- och chefsfrågor. Men att ha arbetat ett par år som renodlad utvecklare var en väldigt viktig erfarenhet, säger hon.

– Den resan var väldigt nyttig. Jag förstår tekniken och våra processer, vilket innebär att jag kan prata med och diskutera saker med våra tekniker på ett väldigt bra sätt.