I februari klev Jan Fecko in som it-chef för Swedbank. It har han lång erfarenhet av, senast från SJ och dessförinnan på Telenor, men bank och finans är helt nytt för honom.

– Att jobba med it på en bank är mycket mer komplext än någon annan bransch jag jobbat inom. Med tanke på de olika verksamhetsområdena är det som att ha fem företag i ett, säger Jan Fecko när vi träffas i Swedbanks lokaler på Stora Essingen i Stockholm.

Att teknikutvecklingen gör att kompetensbehovet skiftar allt snabbare råder det ingen tvekan om. Appar och webb har allt större betydelse, men även stordatorsystemen är fortsatt kritiska. Jan Fecko är imponerad över hur banken har jobbat förebyggande med att täcka upp med kompetens.

Redan för tio år sedan vidtogs åtgärder för att vidareutbilda delar av personalen inom Cobol för att minska konsekvenserna av den pensionavgång som väntas inom Cobol. Det här är ett arbete Swedbank fortsätter med och banken håller nu på att ringa in andra teknikområden där det kommer uppstå brist i framtiden.

– Just nu söker vi framför allt arkitekter och testledare med branscherfarenhet. Men behovet på kompetens fluktuerar över tid. It-branschen är väldigt trendkänslig, värre än modebranschen.

Just nu är det mobilitet som gäller, i framtiden kan det vara något helt annat.

Liksom för branschkollegerna är en av de främsta ledorden inom it effektivisering. Dels ska själva it-avdelningen arbeta mer effektivt, men genom it ska också verksamheten effektiviseras.

– Det handlar om att investera oss ur krångligheter men också att se konsolideringsmöjligheter, särskilt efter vårt samgående med Hansa Bank. Vi måste ställa oss frågan om vi ska göra nytt eller om det vi behöver redan finns i verksamheten.

Tillsammans med Swedbanks nya cio Mats Engstrand ser Jan Fecko nu över bankens strategiarbete för de närmaste fem åren. Var de vill befinna sig då och vägen dit.

Det positiva är att banken är så kapitalstark att den faktiskt kan genomföra det den vill, vilket i sin tur lockar personalen att stanna, tror han.

– It ligger nära kärnaffären för oss, därför ligger vi hela tiden i teknikens framkant. Våra anställda får jobba i stora och modiga projekt, vilket är en bra arbetsmiljö för att få behålla dem.