Musiktjänsten Spotify använder sig av Rypple för att utöka den sociala interaktionen gentemot personalen. Bland annat så använder Spotify de funktioner som Rypple har för utvärdering av personalens prestationer och för att göra återkopplingen mer social.

Salesforce Rypple är den produkt som såg dagens ljus efter att Salesforce köpte Rypple i december, Rypple är en social nätverksmiljö som gör det möjligt att ge personalen återkopppling och erkännande, exempelvis när anställda har gjort något bra. En ersättning för mer formella former som rapporter.

Spotify berättade om konceptet vid konferensen Cloudforce Social Enterprise Tour i London under onsdagen.

– Spotify är rakt igenom ett socialt företag, eftersom vi låter folk dela och upptäcka musik tillsammans, säger Johan Persson som är chef för organisationsutvecklingen på Spotify.

Spotify har redan ett avtal med Facebook där användare kan berätta för sina vänner vad de lyssnar till och dela med sig av länkar och spellistor. Spotify använder sig även av Facebook och Twitter som kanaler för att koppla ihop sig med användarna.

– Men det är lika viktigt att skapa en social miljö inom vårt företag, för att uppmuntra social interaktion och samarbete och det är därför vi installerat Salesforce Rypple, säger Johan Persson.

Det ska inte spela någon roll om den anställde befinner sig i Sverige eller i Australien, denne ska fortfarande känna att han eller hon kan bidra och få återkoppling på det man arbetar med, fortsätter han.

Användare kan i Rypple skapa emblem och märken kopplat till olika prestationer eller framgångar, som exempelvis kan läggas ut på Salesforce mikrobloggverktyg Chatter för att låta andra upptäcka dem och kommentera.

– Alla på Spotify, varenda individ, varje team och varje avdelning, har kvartalsmässiga mål att uppfylla. Dessa publiceras och delas inom vårt företag, så att alla kan se och upptäcka och få insikt i vad som sker och känna sig delaktiga i det som händer och se om de kan hitta något intressant, säger Persson.

Rypple ingår i en strategi från Salesforce att bygga mer sociala företag, genom att använda verktyg som lånat funktioner från bland annat sociala medier som Facebook och Twitter.