Oracle

”Strategi är också viktigt”

Beslutsstöd är ett av de områden som Oracle satsar allra mest på, konstaterar Håkan Grip, seniorkonsult inom Oracle på Logica.

Tillväxten har gjort att arbetsmarknaden för beslutsstödskonsulter ser mycket bra ut, både i Sverige och utomlands.

– Oracle har länge varit teknikintensivt, nu kommer strategidelen in mycket tidigare. Förut analyserade man data för att förstå vad som hänt, men idag tittar man framåt för att förutspå vad som ska hända, vilket gör det viktigt att förstå helheten.

Med tanke på bredden i Oracles produkter är det viktigt att välja ett område du brinner för, lära dig det ordentligt och sedan bredda dig, råder Håkan Grip.

Mobilitet, att beslutsstöd ska kunna köras i både Iphone och Ipad, men också att dra slutsatser av stordata, är tydliga trender. Analys av ostrukturerade data från källor som Facebook och Twitter är en annan.

– För att bli duktigare som Oraclekonsult måste du både jobba med konsultdelen och den tekniska. Kopplingen till strategi är också viktig.

Microsoft

”Mångsidighet ger framgång”

För att lyckas som beslutsstödskonsult är tekniken viktig, att kunna verktyg och tekniker inom modellering  och integration. Sedan måste du förstås förstå vilken funktion beslutsstödet ska ha hos kund och den bransch och verksamhet som kunden jobbar med. Det är viktigt att bli riktigt bra på något.

– Du ska hellre kunna mycket om få verktyg från en leverantör än lite om många, konstaterar Johan Christell, vd för Knowit Decision Innograte.

– Den som jobbar med Microsofts beslutsstödsprodukter är ofta i mindre projekt jämfört med andra leverantörer. Därför är rollen bredare och du förväntas kunna mer om angränsande verktyg och teknologier från Microsoft, som Dotnet och Sharepoint. Om du är mångsidig finns det stora möjligheter för en framgångsrik karriär, säger han.

Han tror på en lovande framtid för beslutsstöd.

– Fler kommer att använda beslutsstöd, eftersom fler vill följa resultaten, alltifrån vd till säljare. Arbetsmarknaden för beslutsstödskonsulter är väldigt god. Redan nu är det svårt att få tag på de allra bästa.

QlikView

”Våra konsulter är eftertraktade”

Eftersom Qliktechs beslutsstöd Qlikview har ett enklare gränssnitt än många av konkurrenterna är kompetenskraven också lite annorlunda.

– Du behöver inte vara programmerare för att jobba med Qlikview, däremot så är det bra att ha ett verksamhetskunnande. Det kan till exempel vara en bakgrund som controller med affärsinriktning, affärsutvecklare eller projektledare. En av de viktigaste delarna för en Qlikview konsult är förmågan att hålla ihop ett projekt, säger Anders Ekholm, affärsutvecklare och partneransvarig för Qlikview på Softronic.

För den som vill spetsa sin Olikview-kompetens är modet att bredda användningen av verktyget till andra databaser hos kunden avgörande. Det gäller att hitta andra delar i verksamheten som kan ha nytta av beslutsstöd.

Hur är arbetsmarknaden för Qlikviewkonsulter?

– De är verkligen hett eftertraktade. Vi har utbildat en del av våra egna konsulter i Qlikview och de hinner knappt certifiera sig förrän andra konsultföretag försöker rekrytera dem.

SAS Institute

”Viktigast att ha intresset”

På senare år har branschspecifika lösningar blivit allt fler inom Sas institute. Så ett bra sätt att säkerställa en karriär inom beslutsstöd är att bli specialist inom något av dessa områden, tipsar Lisa Lind, vd för Knowit Decision Stockholm, som jobbar med Sas institute-lösningar. Samtidigt finns det alltid behov av generell Sas-kompetens.

Vad krävs av en BI-konsult hos er?

– En beslutsstödskonsult inom Sas ska ha erfarenhet av datalager och analys. Men viktigaste av allt är att ha ett intresse för både beslutsstöd och verksamhet. Det är ett jobb som passar både programmeraren och analytikern.

Lisa Lind betonar vikten av att kombinera teori och praktik.

–För den som vill spetsa sin kompetens inom Sas finns det mycket att läsa inom området. För att bli duktigare gäller det att kombinera utbildning med att jobba praktiskt.

IBM

”Specialisering ett krav”

– Det är viktigt med specialisering, men innan man väljer nisch är det viktigt att ha en förståelse för både it och verksamhet. Specialisering är i grunden ett krav för att göra en snabb karriär som beslutsstödskonsult. Däremot blir den som provat på olika beslutstödsprodukter nästan ännu bättre, säger Niklas Karlsson, affärsansvarig för beslutsstöd på Logica i Stockholm och partneransvarig för IBM.

Den som dessutom har statistik- och analyskunskap har ett mycket bra utgångsläge, tillägger han. Och att kunna prata med kunder, vara affärsmässig, social och allt som hör till konsultrollen.

Vilka är de tydligaste trenderna inom IBM och beslutsstöd just nu?

– Allt fler företag vill kunna samla mycket data gör att stordata blir mer populärt, men också mobila lösningar av alla slag med Cognos efterfrågas. Även området tillämpad analys med SPSS är också något som växer, säger Niklas Karlsson.

SAP


”Måste gilla att gräva ned sig”

Sedan Joakim Niklasson började jobba med SAP och beslutsstöd år 2000 har efterfrågan varit relativt hög. På senare år har portföljen breddats.

– Beslutsstöd och SAP är ett lite lurigt område att bli duktig på, efttersom man förväntas ha en ganska bred bas att stå på. Man förväntas ha kunna SAP:s processer, modellering och programmering, kombinerat med en förmåga att förstå verksamheten, leda workshops och agera projektledare, säger Joakim Niklasson, senior SAP-konsult på Acando.

Inom beslutsstöd behöver ofta verksamheten mycket coachning för att komma fram till vad de egentligen behöver och därför är förståelsen för behoven så viktig.

Vad rekommenderar du den som vill göra karriär inom SAP?

– Man måste tycka att det är roligt både att jobba nära verksamheten och att gräva ner sig i modeller och detaljer. Det är också bra med en bakgrund som ger bred förståelse för SAP:s processer, till exempel som controller eller SAP applikationskonsult.

Hetast just nu är stordata och mobilitet, men även virtualisering.