Det är SEB som sammanställt Företagarpanelen med hjälp av svar från 1 400 småföretag, med 1 till 49 anställda, och medelstora företag, med 40 till 249 anställda. En tredjedel av de tillfrågade småföretagen planerar att anställa ny personal i år, visar resultatet. Hälften av de medelstora företagen likaså.

Av de små företagen anställde nästan vart tredje ny personal under det sista kvartalet 2011. Av de medelstora företagen ökade 38 procent sin personalstyrka under samma period.

17 procent av de tillfrågade företagen säger att det sista kvartalet 2011 gick ”starkt”, sett till resultat. 58 procent uppger att kvartalet var ”normalt”, medan 26 procent uppger att det var ”svagt”.