Det är framförallt i Kina, Indien och Hong Kong där användandet av smarta mobiler är väldigt utbrett. Allra högst är det i Hong Kong där 70 procent fått en smart mobil av sin arbetsgivare och 79 procent äger en privat. Av de som har en smart mobil säger varannan att de blir distraherad av den och en av tre tycker att han/hon blir mindre produktiv på grund av den ständiga tillgången till nätet via mobilen.

I Sverige är andelen som upplever smarta mobiler som ett problem lägre. 39 procent av svenskarna har fått en smart mobil via sin arbetsgivare och drygt hälften äger en privat. Av dessa personer tycker en av fem att mobilen gör dem distraherade och en av tio anser sig ha blivit mindre produktiv på jobbet på grund av mobilen.

Undersökningen visar också på att 72 procent av kineserna och indierna känner sig otillräckliga om de inte besvarar ett mejl eller samtal omedelbart. I Sverige är andelen som känner samma sak 29 procent.