Över 400 000 personer omfattas av den studie som National Institutes of Healtt inledde under 1990-talet. Deltagarna var mellan 50 och 71 i år och följdes i genomsnitt under 14 år, skriver Läkartidningen och refererar till New England Journal of Medicine.

Bland de frågor som deltagarna fick var hur mycket kaffe de drack. I samband med en uppföljning 2008 visade det sig att kaffedrickandet hade en positiv konsekvens på livslängden.

Män som drack mellan två till sex kaffekoppar per dag löpte 10 procent mindre risk att dö i förtid jämfört med de som inte drack kaffe. Motsvarande andel bland kvinnor var 14 procent.

Det var framförallt den minskade risken för hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och infektioner där kaffe hade en positiv effekt.