Av de totalt 1301 chefer i olika branscher runtom i landet svarar 52 procent att de gärna skulle vara lediga från sina tjänster under några år, förutsatt att de visste att de fick komma tillbaka. Det visar en ny undersökning från chefsorganisationen Ledarna.

Därmed motsvarar andelen chefer i it- och telekombranschen som skulle vilja vara långlediga den svenska genomsnittschefen.

Chefer inom energisektorn och chefer inom vård- och omsorg är de som allra helst vill komma bort från sina tjänster. Bäst tycks cheferna inom konsult- och servicesektorn trivas. Av dem svarar endast 31 procent ja på samma fråga.

Det är något fler kvinnor än män som skulle vilja ha ledigt i några år, 56 procent mot 51 procent.