Den genomsnittliga lönen bland svenskarna förra året var 29 000 kronor. Det visar en genomgång av 2011 års löner som Medlingsinstitutet gjort.

För en del yrkesgrupper uppstår tydliga löneskillnader redan i tidigt stadium direkt efter examen. Bland dessa utmärker sig civilingenjörsutbildningarna som en av de grupper där ett påtagligt lönegap mellan könen uppstår redan vid första jobbet.

Skillnaderna mellan olika grupper på arbetsmarknaden är stora. Mest tjänade män som arbetar inom landstinget. De hade en genomsnittlön på 39 300 kronor. Lägst lön har kvinnliga anställda inom privat sektor, där låg motsvarande lön på 22 700 kronor.

Totalt sett tjänar männen 14,1 procent mer än kvinnorna. Det innebär att löneskillnaderna krympt med 0,2 procent sedan 2010.
Om man tar i beräkning att män och kvinnor jobbar i olika yrken, arbetstid och utbildningar är lönegapet 5,9 procent.

Enligt Medlingsinstitutet planar kvinnors löneutveckling ut ridigare än männens. Samtidigt är det vanligare att kvinnor har chefsbefattningar när de är över 45 år, vilket gör att löneskillnaderna mellan könen minskar snabbare i denna åldergrupp.