Det är framförallt den yngsta åldergruppen, personer mellan 18 och 24 år, och de som är äldre än 50 som säger att åldern har varit till nackdel i samband med en nyanställning. Men även exempelvis småbarnsföräldrar fokuserar på det själva föräldraskapet som ett hinder.

Bland de som söker ett jobb för tillfället är andelen som upplevt det samma betydligt högre än genomsnittet. Av dem upplever 64 procent åldershinder, konstaterar Trygghetsrådet i den nyligen lanserade boken ”Du har fel ålder – om åldersnojan på arbetsmarknaden”. Det kan jämföras med de som har en anställning och är heltidsarbetande där 28 procent anser att åldern vänts emot dem.

Personer mellan 30 och 40 är den grupp som minst ser åldern som ett problem, men där är det istället det så kallade livspusslet som stressar.

Undersökningen har genomförts under våren bland 1 053 personer mellan 18 och 65 år runtom i Sverige.