Av de 17 procent som är villiga att gå ner i lön för att få jobba mer mobilt eller fritt på distans säger sig 5 procent vara beredda att gå ner 1000 kronor. De vill också få välja arbetsverktyg själva, såsom surfplatta eller smartphone.

Viljan att vara mindre bunden till en fysisk arbetsplats eller arbetssätt verkar stärkas, konstaterar de i undersökningen. Fler vill kunna jobba hemifrån eller från ett annat ställe än arbetsplatsen, samtidigt som fler tror att mobil teknik har en positiv inverkan på arbetet, framförallt bland yngre.

Mer än varannan svensk tycker inte det är nödvändigt att vara fysiskt närvarande på jobbet. Att finnas på plats är endast nödvändigt i samband med viktiga möten och liknande. Denna åsikt delas framförallt av de yngre medarbetarna.

Många säger sig också vara missnöjda med de arbetsverktyg och tjänster arbetsgivarna erbjuder för att kunna jobba på distans. Av de tillfrågade anser endast en tredjedel att det egna företaget ligger i framkant om man ser till användningen av informations- och kommunikationsteknik.

4278 medarbetare i näringslivet och offentlig sektor omfattas av undersökningen som går under namnet Smarta Företag Index 2012. Det är TNS-Sifo som genomfört den på uppdrag av Cisco och Telia.