Totalt ägnar svenskarna 4300 minuter till att pratat i telefon per person och år. Minst pratsamma är norrmännen, de spenderar 700 minuter mindre än svenskarna.

Det visar en sammanställning som Post- och telestyrelsen, PTS, gjort utifrån statistik över elektronisk kommunikation i de fem nordiska länderna.

I Danmark däremot lägger man mycket tid på att skicka sms. I snitt skickar danskarna 2200 sms per person och år, medan svenskar och norrmän skickar 2000 respektive 1300 per år.

De som använder mest mobil datatrafik är finländarna med 11,5 gigabyte per person och år, tätt följda av svenskarna som landar på 10,6 gigabyte.

Däremot är Sverige det land som använder störst mängd mobil data per abonnemang och där den mobila dataanvändningen ökade mest under förra året.