Det var i augusti 2011 som tre personer vid Piteåföretaget Goexcellent hade lagt ut "syrliga kommentarer" på Facebook som företaget ogillade. Däribland fanns det en statusuppdatering som företaget uppfattade direkt som ett hot och valde sedermera att polisanmäla personen.

Fackförbundet Unionen tycker företaget agerat fel genom att säga upp personerna på grund av statusuppdateringar som inte tycks ha något allvar bakom sig utan snarare ett uttryck för missnöje.

Nu har Arbetsdomstolen beslutat sig för att titta närmare på själva fallet, men också försöka komma fram till vad som överhuvudtaget är tillåtet att kommunicera via sociala medier om sin arbetsgivare.

Birgitta Nyström, professor i arbetsrätt vid Lunds universitet, som
fick titta på kommentarerna som en av medarbetarna vid Goexellent hade skrivit, säger till Lag & Avtal att "det låter som trams”.

– Men det är helt och hållet frågan om det uppfattas som ett allvarligt menat hot, alltså om mottagaren tror att det kommer sättas i verket. Försöker jag hota min chef med en kam, eller låt säga en lakritspipa, kan han knappast påstå att han blev rädd för sin hälsa eller säkerher, säger hon.