Det är i Sverigestudien som 1000 svenskar tillfrågats vilka värderingar som styr deras arbetsplatser och hur de önskar att det skulle vara. Klart är att det råder stora skillnader mellan hur det faktiskt ser ut och hur det skulle vara om medarbetarna fick bestämma.

Lagarbete, ansvar och kostnadsjakt dominerar listan över hur den rådande organisationskulturen ser ut, medan anställdas hälsa och erkännande av anställda får högst placeringar när de anställda säger sitt om hur de skulle vilja hur organisationskulturen ska se ut.

Här är värderingarna som styr företagen:
1. Lagarbete
2. Ansvar
3. Kostnadsjakt
4. Resultatinriktad
5. Förvirring
6. Humor/glädje
7. Anställdas hälsa
8. Hierarki
9. Engagemang
10. Samarbete

Så här önskar de anställda att det såg ut:
1. Anställdas hälsa
2. Erkännande av anställda
3. Lagarbete
4. Humor/glädje
5. Ansvar
6. Engagemang
7. Anpassningsbarhet
8. Balans arbete/hem
9. Ekonomisk stabilitet
10. Kvalitet