Vid årsskiftet 2010/2011 trodde 8 av 10 småföretagare att det kommande året skulle bli bättre för deras företag än det år de just lämnat bakom sig.

Inför 2012 trodde 72 procent av framtiden såg än ljusare ut. En siffra som sex månader senare sjunkit till 59 procent. Det visar en undersökning som nyhetstjänsten Visma Infoline genomfört bland 3000 småförtagare.

– Ett genomgående drag i de undersökningar vi gjort är att förväntningarna dämpas när halva året gått. Vad vi ser nu är en mycket brantare kurva nedåt och det är oroande, säger Rolf Dahlberg, vd för programföretaget Visma Spcs om småföretagarnas framtidsutsikter.

Andelen som minskat sina investeringar har ökat till 43 procent från 34 procent i början av året. Undersökningen visar också på att antalet företagare som tappat kunder på grund av att det gått i konkurs vuxit från 21 till 25 procent.