Absolut i topp är den egna möjligheten att utvecklas, medan relationen till arbetskamraterna är det näst viktigaste när systemutvecklarna ska välja en ny arbetsplats.

Det visar en undersökning bland 164 systemutvecklare som Active Solution genomfört i samband med Tech Days och Devsum.

Hur hög lön man erbjuds tycks däremot inte lika viktigt. Inte heller verkar systemutvecklarna ha något emot att jobbet påverkar deras fritid.

Det är 164 systemutvecklare som fått tycka till om vad som är viktigast för dem på en arbetsplats.

Här är hela listan:*
1. Att ha möjlighet att kunna utvecklas 4.76
2. Att ha goda relationer till dina arbetskamrater 4.60
3. Att själv bidra till kontinuerliga förbättringar i arbetet 4.46
4. Att ha frihet att framföra dina åsikter i frågor som du tycker är viktiga 4.45
5. Att få uppskattning när du gör ett bra arbete 4.43
6. Att ha möjlighet att påverka val av uppdrag 4.17
7. Att veta vad din chef tycker om dina arbetsinsatser 4.13
8. Att känna delaktighet i företagskulturen 4.10
9. Att arbeta i ett företag med goda personalförmåner 4.00
10 Att ha kunskap om mål och strategier för företaget 3.97
Att ha möjlighet till goda inkomster 3.97
11. Att ha ett arbete som inte inkräktar på din fritid 3.82

* Skala 1-5, där 5 är mycket viktigt