49 procent av Sveriges anställda säger sig ha gått upp i vikt efter att de börjat sitt senaste jobb, varav 14 procent mellan 6 och 9 kilo.

4 av 10 anser att viktökningen beror på att de sitter stilla på arbetsstolen större delen av dagen och lika många säger att de inte ens går från skrivbordet för att äta lunch.

95 procent anser också att det är svårt att hinna med att träna under lunchrasten, konstaterar Careerbuilder.

Sett till de anställdas matvanor säger 7 av 10 att de småäter minst två gånger per dag under arbetstid.

37 procent tror att stress är en bidragande faktor till viktökningen, medan 12 procent säger att det faktum att de äter ute ofta har gjort att de går upp i vikt.