Internetuppkopplingen, datorn och skrivaren är det som skapar mest frustration på jobbet. Det visar en undersökning som Yougov genomfört på uppdrag av Canon.

Samtidigt är de anställda beroende av it på många sätt för att kunna utföra sitt arbete. 89 procent av respondenterna säger att e-post är ett av de fem kommunikationssätt som de är mest beroende av och 39 procent anser att det är det allra viktigaste sättet.

4 av 10 svarande uppger att förlegad teknik, såsom gamla datorer, mobiler och program, försvårar den dagliga kommunikationen.

Det här orsakar frustration på jobbet
1. Internetuppkopplingen (31 procent)
2. Datorn (28 procent)
3. Skrivaren (28 procent)
4. Chefen (22 procent)
5. Möten (23 procent)
6. Kollegorna (19 procent)
7. Egna telefonen (17 procent)