Det är Credit Suisse Research Institute som undersökt 2 360 företag världen över utifrån sammansättning i styrelsen, skriver Du & Jobbet.

Slutsatsen som dras i undersökningen är att det är mer lönsamt att investera i ett bolag med kvinnor i styrelsen, än i ett företag som endast leds av män.

Företag med minst en kvinna i styrelsen presterade bättre på ett flertal områden, med en genomsnittlig skillnad på 26 procent.
Orsaken till att det lönar sig med kvinnor i styrelsen tros bland annat vara bättre ledarskap och mer kunskap om var konsumenterna behöver.

Skillnaderna mellan hur bolagen gick beroende på könsfördelningen i styrelsen var tydligare band storföretagen, men framgick även bland de mindre.