Endast en procent av svenskarna säger att de inte alls trivs på jobbet mot 90 procent som gillar sin arbetsplats. Det visar en kartläggning från Previa.

Det är ett flertal faktorer som gör att de anställda gillar sitt jobb. 88 procent uppger att de har ett bra samarbete och en god gemenskap med sina närmaste kollegor. 8 av 10 säger också att de har möjlighet att påverka hur deras arbetsuppgifter ska utföras.

Så många som två av tre får bekräftat av sin chef att de gör ett bra jobb. Samtidigt säger 6 procent av de tillfrågade att de aldrig får beröm av chefen.

– Att bli sedd av sin chef genom uppskattning och feedback är centralt för trivseln på jobbet. Chefer kan därför med ganska enkla medel göra stora insatser för att anställda ska må bra, säger Per Larsson, beteendevetare på Previa.

Statistiken baserar sig på en undersökning bland drygt 50 000 anställda som Previa gjorde på uppdrag av arbetsgivare under perioden 2009 till 2011.