Det var sommaren 2009 som Daniel Ray Carter gav tummen upp på ett inlägg om en kandidat till sheriffposten i Hampton, Virginia i USA.

Problemet var bara att den han gillat var motståndare till den nuvarande sheriffen och tillika Carters befintliga chef, skriver The Washington Post.

När sheriffen upptäckte vad Carter gjort beslöt han sig för att sparka Carter, efter att han blivit omvald som sheriff.

Carter som har drivit fallet till domstol med motiveringen att uppsägningen är ett brott mot rätten att tala fritt, får stöd av såväl Facebook som ett flertal grupper som verkar för yttrandefrihet.

I en lägre rättslig instans har fallet redan ogillats eftersom Facebook inte kan ses som ett offentligt ställningstagande.

Men att händelsen på Facebook skulle vara avgörande för uppsägningen nekar sheriffen till. Han anser istället att uppsägningen grundar sig på svaga arbetsinsatser och att Carter förstörde stämningen på jobbet genom att ”kampanja för motståndarsidan”.