När Benjamin Ernryd hade varit på konsultföretaget Qbranch i tre år kände han att han nått en gräns: Han utvecklades inte längre. Utåt sett var allt bra. Han satt i ledningsgruppen och chefade över tio kundansvariga som tog hand om 140 sourcingkunder. Ändå var det något som saknades.

Då dök tjänsten som CIO på nöjesparkskoncernen Parks & Resorts Scandinavia upp bland platsannonserna. Det lät som en spännande utmaning i en kul miljö, tyckte Benjamin, som sökte och fick jobbet.

– Tjänsten var helt nyinrättad. För mig innebar den både ett karriärsteg och en möjlighet att sy ihop säcken genom att gå från att vara teknikansvarig till att ta ansvar för en hel miljö, utveckla den och möta alla leverantörer, säger han.

Det här var för tre år sedan, i september 2008. Men det var inte första gången Benjamin ”bytte sida”. Under hela sin yrkeskarriär har han växlat mellan rollerna, från leverantör, till beställare, tillbaka till leverantör och så till beställare igen – något han finner både nyttigt och utvecklande.

– Det bottnar i nyfikenhet och en vilja att förbättra mig, säger han.
Och så är han inte ensam om att känna. Det blir faktiskt allt vanligare att växla mellan köp- och säljsidan.

Konsult är idag en av de mest frekventa bakgrunderna som CIO – och en roll många går till.

– Jag ser på min karriär som ett växelspel, det är en strategi som gör att jag blir mångsidig i min kompetens, säger Agnes Öhlund som nyligen har sadlat om från CIO till just konsult; sedan i februari år är hon managementkonsult och senior­rådgivare på AB1 Group. Innan dess var hon CIO på klädkedjan RnB, på många sätt ett drömjobb, säger hon. Ändå valde hon att byta sida.

– Jag har alltid känt att det är bra att växla mellan olika sidor och roller. På så sätt skaffar jag mig nya erfarenheter och infallsvinklar. Jag gillar ju både att vara chef och specialist och jag försöker hela tiden följa min lust att lära mig nya saker, säger hon.

I sin nya roll tycker hon sig ha stor nytta av sina CIO-erfarenheter.

– Som CIO har jag bland annat jobbat en hel del med både outsourcing och insourcing. Mina kompetenser inom det området för jag nu vidare till mina uppdragsgivare.

– Jag hjälper dem med outsourcing, med analyser och upphandlingar, it- och servicerelaterad rådgivning, sådant jag tidigare arbetade med.

Här känner Benjamin Ernryd igen sig. Varje gång han har bytt mellan beställar- och leverantörssidan har han fått med sig nya, nyttiga erfarenheter.

Han berättar att hans första sidbyte ägde rum 2002, då han gick från en säljande key account manager-roll hos en leverantör till en köparroll hos kunden. Han hade då jobbat hos leverantören i åtta år och med tiden engagerat sig allt mer i sina kunder.

– Så så småningom började jag tänka att det vore spännande att möta mig själv på andra sidan och ta emot de här säljarna, säger han.

Frestelsen blev så stor att han gjorde slag i saken: Han sade upp sig för att bli it-chef hos Teleadress, ett företag som hade hand om telefonnummer och adresser till alla i Sverige.

– Den främsta anledningen till att jag bytte sida var nyfikenhet, men det handlade också om att jag fick en teknikchefsroll, säger han.

På Teleadress arbetade Benjamin Ernryd i fyra år. Han var bland annat med och byggde upp Hitta.se, en sökfunktion som bygger på Teleadress databasinformation – innan han på nytt kände suget att ”gå ut och möta kund”. Året hade hunnit bli 2006 och företaget han gick till var Qbranch, den sourcingleverantör han själv hade valt för driften av alla system!

– Det fanns en öppning och så kom det sig att jag gick dit, säger han.

Med sina nyvunna erfarenheter från kund­sidan kände Benjamin Ernryd att han verkligen hade något att tillföra Qbranch. Under sin tre år på företaget arbetade han enträget med att förbättra leveransmetodiken och dra upp riktlinjer för hur man levererar drifttjänster till kunder.

– Jag dokumenterade och skapade bättre processer för allt från rapportering till kundmöten. Tanken var att processerna skulle gå att reproducera så att alla kunder fick samma leverans, inte bara vad gällde serverdrift och helpdesk, utan också när det gällde kundmötet. Den höga kvalitet vi erbjöd skulle vara densamma för alla kunder, säger han.

Hösten 2008 kände han sig trots allt klar med leverantörssidan igen – för den här gån­gen, får man kanske tillägga. Och nu, när han tillträdde den nyinrättade it-chefstjänsten på Parks & Resorts, visste han desto mer om hur man ska bete sig som kund!

– Jag har lärt mig väldigt mycket av att se saken från båda håll.
Som exempel nämner han den sourcingupphandling han snart ska in i, då avtalet med den nuvarande leverantören Fuijtsu löper ut.

– Då kommer min kravspec inte att bestå av en tjock pärm, utan av tre sidor – för jag vet ju vad sourcingleverantörerna kan leverera och hur standardtjänsterna ser ut. Det jag framför allt kommer att titta på är ifall leverantören förstår vilka vi är, vad vi gör och vad vi behöver, säger han och slår fast att valet av leverantör är bertydligt viktigare än valet av teknik.

– Det spelar ingen roll vilken logga det är på produkten, om leverantören förstår vad vi håller på med kommer han att sätta det bästa verktyget i våra händer. Det är något jag lärt mig genom att pendla och byta sida.

Sida 1 / 2

Innehållsförteckning