26 minuter – så mycket tid ägnar svenskarna åt att ta sig till jobbet enkel väg. Det visar en undersökning som försäkringsbolaget If gjort.

En tredjedel har mellan 15 och 29 minuters restid till jobbet och nästan lika många lägger mellan 6 och 14 minuter.

Stockholmarna är de som lägger absolut mest tid på att resa till och från jobbet – 33 minuter i vardera riktning. Näst längst restid har Uppsalaborna med 30 minuter enkel väg.

Småland är ett av de län där de anställda har kort väg till jobbet. Där tar merparten sig till arbetsplatsen på under en kvart. Det samma gäller för de boende i Jönköping, Kronoberg och på Gotland.

Södermanland, Kronoberg och Norrbotten är de län där allra flest – 12 procent – inte har längre än fem minuter till jobbet.

Av de tillfrågade hade 5 procent över en timmes restid till jobbet.

Undersökningen omfattar 5 003 personer i Sverige mellan 18 och 74 år.