Mentorskap blir en allt vanligare form av utveckling i karriären. Ett av skälen som ligger bakom är att cheferna med allt plattare organisationer får fler medarbetare under sig, vilket krymper tiden att agera bollplank.

Även det allmänt uppdrivna tempot i arbetslivet skapar ett större behov av tillfällen för reflektion, enligt Gunnar Kihlblom, coach och mentor i egna företaget Solid Affärscoaching.

– Det som skiljer bra chefer från de som är extraordinärt bra chefer är att de senare skaffar sig tid till reflektion och eftertanke. En riktigt bra chef förväntas tänka lite framåt och ha överblick, snarare än att vara en slags servicefunktion som springer på allt.

Han betonar att det är viktigt att mentorn inte lyfter fram sina egna erfarenheter hela tiden, utan i stället använder sin kunskap till att ställa frågor och utmana adepten.

– Det ger större nytta att ställa sig själv i bakgrunden, försöka förstå adepten och börja där den personen befinner sig. Lyssna, ställ öppna frågor, sammanfatta, utmana och skapa energi.

Att ge chefer och specialister stöd skapar en insikt om omvärlden och affärslivet utanför den egna organisationen. Men det ger också insikt om hur man själv fungerar. Vad motiverar mig? Varför reagerar jag som jag gör i vissa situationer?

– Det skapar en arena mitt i vardagens stress, där man lugnt och stilla kan föra ett samtal om vad den personen behöver prata om just nu. Det ger en mer harmonisk medarbetare med större förståelse och förmåga att fatta rätt beslut för egen del och för verksamheten.

Det allra viktigaste för att det ska fungera bra är att göra klart från början vad man vill ha ut av processen. Mentorskap handlar om att adepten ska förflytta sig från en punkt till en annan och då krävs det tydliga mål, betonar Gunnar Kihlblom.

– Man kan ha stimulerande samtal ändå när man träffas men samtalen tenderar att mest handla om det som hände dagen innan. Man tappar fart och det blir lätt flummigt utan att leda någon vart.