– Det är lätt att bli hemmablind och bara se det ur sitt eget perspektiv. Då är det bra med någon som ibland säger ”har du tänkt på det här?”.

En mentor ger Carlos Castaneda någon utanför den egna organisationen att prata med, någon med ett mer objektivt synsätt. Anders Hedenros är verkligen det stöd han ville ha. En bra coach som inte kommer med egna goda råd direkt, konstaterar Carlos Castaneda.

– Han är en god lyssnare och låter mig styra men får mig att tänka till och upptäcka mina egna kvaliteter och utveckla dem. Ibland har han plötsligt lockat fram något ur mig utan att jag märkt det.

I sin organisation har Carlos Castaneda ett 20-tal medarbetare varav tre gruppchefer. Hans egen chef, företagets cio, har varit positiv redan från början till en mentor utanför företaget.

– Han inser att han inte kan coacha mig i allt.

Under sina möten talar Anders Hedenros och Carlos Castaneda både långsiktigt och kortsiktigt. Men han har fått allra mest stöd med att se det långa perspektivet.

– Han har pushat mig att lyfta blicken och att jobba även med det som inte hinns med i det operativa. Jag har bland annat fått hjälp med att göra en treårsplan för min karriär. Tidigare såg jag högst ett år framåt.

Carlos Castaneda har också jobbat på att göra sig mer synlig i organisationen och visa vad hans avdelning gör. Att bli tydligare och att få fram budskap med färre ord. Han tycker att det har varit precis så bra som han väntade sig att ha en mentor, och vill gärna fortsätta att hålla kontakten.