– En sak vi förespråkar just nu är learning in the business, att lära på jobbet. Det är en grundbult för oss och det sker på alla nivåer. Vi tror mycket på att man lär sig i jobbet genom att göra saker, utväxla kunskap med kolleger och reflektera. Det kan handla om att ta sig an en uppgift där man måste stretcha extra mycket för att lyckas. Samtidigt ska man känna tryggheten i att ha förtroende och support bakom sig på vägen.

Hur använder ni traditionella utbildningar?
– Vi har en kontinuerlig utveckling av it-kompetens i våra yrkesroller, och det sker i form av skolbänksutbildningar. Vi lägger också mycket tid och kraft på utbildning i ledarskap. Det handlar om att känna att man har mandat, men även rätt vilja och attityd, att gå in och ta fullt ansvar för det man gör i sin roll. Det här sker mest i form av workshops och interna utbildningar.

Ditt bästa tips för utbildningsköp?
– Vi har en extern firma som hjälper oss med upphandling och det har varit så framgångsrikt att det har spritt sig till övriga Ikea. De ger stordriftsfördelar och de vet vilka företag som finns, förhandlar priser och sköter administrationen.

Vad gör ni för att behålla era talanger?
– Vi har ett starkt varumärke i botten och är ett företag med möjligheter både inom våra varuhus och inom produktutveckling, logistik, supply chain och olika supportfunktioner. Kompetensutveckling är jätteviktigt för oss och vi vill ge möjligheter men vi är också tydliga med den anställde själv får ta ansvar för sin utveckling. Med rätt vilja och attityd så ger vi den support som behövs för att ta sig vidare.