Louise Liljestrand, hr-chef Ica Group functions
Louise Liljestrand, hr-chef Ica Group functions
– Att lära i jobbet är det huvudsakliga sättet. Det kan till exempel handla om att vara med i olika projekt. Via vår internrekrytering finns det också stora möjligheter för den som vill byta jobb, och på så sätt utvecklas antingen lateralt eller uppåt.

– Ett område som vi fokuserar mycket på är ledarskap och då är det både externa och internt anpassade kurser.

It-akademin är något nytt ni bygger upp, vad är det?
– Det innebär att vi samlar all typ av kompetensutveckling och utbildning under samma tak för att synliggöra karriärvägar, vad som finns inom organisationen och hur det hänger ihop. Det ska vara till hjälp i medarbetarsamtalen för att hitta utvecklingsvägar och tydliggöra vad som krävs för att nå dit. Generellt går vi mot ett mer långsiktigt tänk med mer gemensamma modeller och verktyg. Det ger en tydligare organisation, enklare processer, och ett bättre resultat till lägre kostnad.

Ditt bästa tips när det gäller att köpa utbildning?
– Det är att göra ett ordentligt förarbete och vara noga med kravdelarna så att man vet vad man vill ha. Vi har en bra intern partner för upphandling av utbildning.

Vad gör ni för att behålla talangerna på företaget?
– Ica vill vara ett mänskligt företag där de anställda får utvecklas och synas. Det genomsyrar hela Icas affärs- och ledarskapsmodell, men också hur vi jobbar med medarbetarsamtal och skapar möjligheter för folk att växa.