Andelen chefer har formligen exploderat i arbetslivet och i dag har 35–40 procent ett jobb som innebär att de ansvarar för någon del av verksamheten.

Bakgrunden är att det finns en mängd nya arbetsarenor som inte fanns för 20–30 år sedan. Projekt, program, processer eller kampanjer där personer får ansvar för en del av en verksamheten, även om det inte är i en klassisk ledarroll.

– I dag är det fler som får ett chefsansvar och det får de oavsett vilken utbildning de har i botten, säger Bengt Karlöf.

– De kan vara biologie doktor, civilingenjör, ekonom eller damfrisör, men det är få som har helhetskunskapen som krävs för att bli en bra chef. På hela den högre mellanchefsnivån behövs det managementkompetens.

Chefernas syn på vilken kompetens de behöver för uppgiften stämmer ofta inte med det företagsledningen vill.

– Individernas önskemål skiljer sig en hel del från vad som är bäst för verksamheten. Frågar man chefer vad de helst vill utveckla i sitt ledarskap handlar det ofta om psykologiska områden som gruppdynamik, eller att förstå sig själv och sina relationer. Men frågar man ledningen vad organisationen behöver blir svaret styrning, effektivitet och strategi.

Det avspeglas också i dagens ledarskapsutbildningar som ofta handlar om personalledning och psykologi, men som sällan har koppling till affärsmannaskap eller strategisk styrning inom it, anser han.

– Folk associerar ledarskap med personalledning och inte med verksamhetsstyrning och strategi. Många ledarskapsutbildningar utgår från individen och handlar om relationer och gruppdynamik. Det behövs inte bara psykologi utan även strategi.

Ett viktigt område för mellanchefen framöver är att kunna styra effektiviteten i sin del av verksamheten. Den som är chef för en marknadsavdelning eller it-avdelning måste veta exakt vilka värden avdelningen levererar, till vem och vad får det kosta.

– De här områdena behöver mer styrning. Ledarskapet behöver stärkas för att de interna processer ska uppnå högre effektivitet.

Därför startar Bengt Karlöf till hösten en ny ledarskapsutbildning tillsammans med utbildningsföretaget Informator. Den riktar sig till it-ledare och chefer i it-intensiva organisationer.

– Utbildningen är en ombalansering av de delar som behövs för att vara en framgångsrik chef för en verksamhet eller ett projekt, säger han.

– Vi integrerar alla de delar som behövs; leda, styra och utveckla.

Henrik Grunning som ansvarar för ut- bildningen från Informators sida, bekräftar trenden att it förväntas driva utvecklingen av de nya affärsprocesserna när företag, myndigheter och kommuner vill erbjuda sina kunder nya tjänster.

Det ställer högre krav på ledarna i den här typen av organisationer, som måste ha kompetens och förmåga att hantera förändringar.

– Tidigare har it-avdelningens uppgift varit att ha kontroll över den interna it-miljön. Nu handlar det mer om att samordna tjänster och använda alla de möjligheter som finns för att företaget ska kunna göra bra affärer. Det är en väldig skillnad, säger Henrik Grunning.