Såväl it, media, finans- och försäkringsbranschen omfattas av den granskning av 35 företag som Diskrimineringsombudsmannen kommer genomföra till hösten.

Orsaken till att just dessa branscher granskas är att det där finns ”indikatorer på bristande jämställdhet”, konstaterar DO. Däribland SCB:s lönestatistik från finans- och försäkringsbranschen samt regeringens erfarenheter med jämställdhet inom it-sektorn.

I dagsläget tjänar kvinnor inom gruppen tjänstemän i näringslivet 79,4 procent av männens löner. Om man väger in skillnader som yrke, utbildning och tjänstgöringsgrad uppgår den oförklarade löneskillnaden till 9,2 procent.

– Många kvinnor har tidsbegränsade anställningar, arbetar deltid och blir mer sällan befordrade. Sämre anställningsvillkor gör det också svårare att få upp lönen. Dessutom har män fler löneförmåner än kvinnor, säger diskrimineringsombudsman Agneta Broberg.

Granskningen, som utöver de 35 företagen även inkluderar 35 grundskolor, är den första i sin storleksordning sedan Diskrimineringsombudsmannen bildades 2009.