Schibsted: Vi tillhandahåller utrustningen

Å ena sidan


De anställda på medieföretaget Schibsted hänvisade till att använda den utrustning som de blir försedda med – man är inte framme vid bring your own ännu.

Det gäller alla delar inom företaget, från Aftonbladets reportrar till säljare som jobbar med Hitta.se.

– Vi har sagt att man inte får ta med egen utrustning.Vi befinner oss i en uppbyggnadsfas där vi se om vi kan hitta rätt stöd och funktioner för bring your own. Men just nu är det vi som tillhandahåller utrustningen, säger Johan Backe, chef för Schibsteds servicedesk.

Till stor del handlar det uteblivna stödet för bring your own device om att man vill se till att servicedesken utför sitt kärnuppdrag på ett korrekt sätt.

– Det handlar framför allt om att hålla ordning på vår plattform och se till så att vi säkerställer vår leverans, säger Johan Backe.

En vanlig synpunkt som förs fram när bring your own device-trenden diskuteras är att det höjer effektiviteten eftersom medarbetare får tillgång till utrustning de själva väljer och är bekanta med.

Att anställda skulle knorra är inget problem, enligt Johan Backe.

– Generellt fungerar det här väl. Vi för en dialog om vilken typ av utrustning som ska användas. Men det gäller att hålla ordning och reda på servicedesken och vissa kriterier måste uppfyllas. Det kanske kommer ett stöd för de här funktionerna på sikt, men det kommer att dröja åtminstone två tre år till dess, säger Johan Backe.

Som det ser ut nu vinner Schibsted på att behålla den nuvarande modellen, anser Johan Backe.

– Det kanske kan låta fyrkantigt och bakåtsträvande men vi får en bättre struktur på vår leverans, säger han.

– Vi ger support åt en stor mängd applikationer och hårdvara i en blandad pc- och mac-miljö, vilket ställer höga krav på vår leverans. Innan det till 100 procent aldrig är fel – vilket är ett högt mål – så är det här bäst, säger Johan Backe.

Försäkringskassan: Vi såg trenden komma

Å andra sidan

På Försäkringskassan står man precis på randen till att släppa in de anställdas egna prylar i arbetet. Erfarenheterna från omfattande test är positiva.

Sedan 2011 har Försäkringskassan genomfört tester med bring your own device, byod. Både säkerheten och användarvänligheten har fått goda betyg och nu väntar man bara på det formella beslutet innan det är i fullt bruk.

Enligt Rickard Mattsson, den it-infrastrukturansvarige, är det bara en tidsfråga. De ivrigaste medarbetarna har redan testat byod-lösningen.

– Vi såg trenden komma och insåg att det här måste vi ha en plan för. Vi ville se om vi kunde leverera ett lämpligt it-stöd enligt byod-filosofin, säger Rickard Mattsson.

Säkerheten har varit i stort fokus för Försäkringskassan. Myndigheten hanterar stora mängder känslig information och enligt Rickard Mattsson är kraven högt ställda.

– Vi använder ingen miljö vid sidan av, utan samma verksamhetssystem och stödsystem som tidigare. Den enda skillnaden är att vi ruckat på kravet för smartkort, säger Rickard Mattsson.

I stället har man inhandlat en säkerhetslösning från Nordic Edge. Användaren loggar in med sina användaruppgifter och ett engångslösenord. Tillsammans med säkerhetscertifikat ger det en lösning som är lika säker.

Vinsterna för myndigheten kan dessutom bli stora, berättar Rickard Mattsson. Till att börja med skulle medarbetare kunna lätta på stressnivån när de får större frihet att utforma arbetstiderna. Lösningen är inte beroende av en viss hårdvara och är även en del i myndighetens sedan tidigare påbörjade arbete med virtuella applikationer och tunna klienter.

Ekonomiskt kan Försäkringskassan relativt snart spara in stora summor med en byod-modell.

– Antagligen tjänar vi pengar på det här relativt snart efter ett fullständigt införande. Till exempel slipper vi köpa konsultdatorer. I snitt har vi 600 konsulter på plats och en arbetsplats kostar 6 500 kronor. Att vi sedan sparar in på hanteringen av de smarta korten är ytterligare ett sätt att sänka kostnaderna, säger Rickard Mattsson.