73 procent av Malmöborna trivs där de bor och vill inte flytta. Det visar en undersökning som Fastighetsbyrån gjort.

Stockholmarna intar en stark andraplats, där har 72 procent av de tillfrågade uppgett att är nöjda och vill bo kvar. I Göteborg uppgår andelen till 70 procent.

I mindre samhällen, orter med under 95 000 invånare säger 62 procent att de trivs i hög utsträckning.

Sämst tycks de som bor på större orter med (över 95 000 invånare) trivas. Där ställer sig 59 procent positiva till sin ort och vill b kvar.
I landet som helhet säger 60 procent att de inte planerar att flytta från sin boendeort de närmaste fem åren.

Vanligaste anledningarna till att man väljer att stanna kvar är man bor är att man trivs bra i sin bostad och ort, men också att vänner och familj finns i närheten. Det är framförallt storstadsborna som uppger trivseln på orten som främsta anledning till att bo kvar.