Det är i en amerikansk undersökning som 340 000 personer tillfrågats vilket humör de är på under veckans alla arbetsdagar. Syftet var helt enkelt att belägga huruvida det känns extra motigt att gå till jobbet just på måndagar, skriver tidningen Kollega och refererar till BBC.

Överraskande nog visade undersökningen inte på att det är någon skillnad i känslan att gå till jobbet på måndagar jämfört med andra arbetsdagar. Det enda undantaget var fredagen, då personerna kände sig gladare och mindre stressade.

Att måndagen fått stämpeln om att vara den tyngsta dagen i veckan beror helt enkelt på den stora kontrasten rent sinnesstämningsmässigt mellan helgen och veckans början.