"Under flera år har företagen fokuserat på ordet ”social” i annonserna. Det vi ser nu är att det mer och mer byts ut mot ”teknisk” ? från ”utvecklare med social kompetens” till ”utvecklare med teknisk kompetens”, säger Annelie Svensson på Academic Work.
"Under flera år har företagen fokuserat på ordet ”social” i annonserna. Det vi ser nu är att det mer och mer byts ut mot ”teknisk” – från ”utvecklare med social kompetens” till ”utvecklare med teknisk kompetens”, säger Annelie Svensson på Academic Work.
Vi ser att teknisk kompetens sakta börjar segla upp som viktigare än social kompetens. I och med det bryts i år en trend där sociala färdigheter funnits överst bland kraven som bolagen ställer. Det säger Annelie Svensson, affärsutvecklare inom it på bemannings- och rekryteringsföretaget Academic Work.

Att it-företagen fokuserat på de personliga egenskaperna har skapat ett underskott på utvecklare som klarar av de tyngre tekniska uppgifterna. Den personal som rekryterats på sin sociala kompetens går också snabbt gått vidare till jobb som projektledare eller till chefsbefattningar, vilket ytterligare förstorar underskottet.

– Bolagen har till viss del skapat det här problemet själva genom att locka personer med möjligheten att snabbt gå vidare från det tekniska arbetet. Det saknas i dag helt enkelt personer som verkligen kan och vill utvecklas till tekniska specialister inom företagen. Vi ser alltså lite av en ”teknikens återkomst”, säger Annelie Svensson.

Attraktiva yrkesgrupper
Utvecklare, arkitekter, affärskonsulter, säkerhetsspecialister och infrastrukturspecialister är alla yrkesgrupper som konsultbolagen jagar.

Helene Torbrand, hr-ansvarig på konsultbolaget Cybercom i södra Sverige, är en av dem som slåss om kompetensen.

– Liksom förra året jagar vi fortfarande systemutvecklare till alla våra orter runtom i landet. Det handlar om alltifrån hårdvarunära programmering till gränssnittsprogrammering. Systemutvecklare är svåra att få tag på, liksom arkitekter.

I takt med att medvetenheten kring it-säkerhet ökar i organisationer och företag stärks efterfrågan på säkerhetsspecialister. Även inom vissa mobila områden växer behovet, förklarar Helene Torbrand.

– Allt fler kunder vill ha kompetens inom betalningslösningar för mobila tjänster. Betallösningar blir allt mer verksamhetskritiska både på webben och i olika mobila enheter, säger hon.

För Logicas del är behovet av it- och verksamhetsarkitekter och utvecklare stort. Även på affärskonsultsidan söker bolaget kompetens, såväl strategikonsulter som konsulter inom exempelvis SAP och beslutsstöd.

Enligt Jan Sundberg, rekryteringsansvarig på Logica, ökar efterfrågan på infrastrukturexperter i takt med att företagen går mot allt mer avancerade serverlösningar och virtualiserade servermiljöer, servermiljöer som i ett nästa steg flyttar mot molnlösningar.

– Med den alltmer utbredda användningen av molnlösningar ses det som lite mer självklart än tidigare att en infrastrukturspecialist även ska ha molnetkompetens, säger han.