Totalt handlar det om 1600 högskoleplatser för civilingenjörer de kommande åren, skriver Dagens Industri.

Anledningen till att regeringen väljer att satsa just på ingenjörer är att intresset för dessa utbildningar ökat de senaste två åren, efter att ha minskat kontinuerligt under 20 år.

Utbyggnaden som ska vara genomförd 2018 beräknas kosta 214 miljoner kronor. Kritik har riktats mot satsningen, då den sägs komma för sent, samtidigt som efterfrågan tros ha minskats när dessa studenter är färdigutbildade.

Den generella bedömningen är dock att det i regelråder balans mellan efterfrågan och tillgång på civilingenjörer.

Utbildningsministern Jan Björklunds prognos är desto positivare. Han tror att efterfrågan på ingenjörer kommer att öka, delvis på grund av de kommande pensionsavgångarna i yrkesgruppen.