Den unga civilekonomens karriär i Opto Sweden - som arbetar inom datafångst - var utstakad och han betraktades som påläggskalv med en framtid som ekonomisk strateg i bolaget utstakad och klart.

Det skriver tidningen Lag & Avtal.

Men när bolaget fick vetskap om att den anställde tidigare fått diagnosen Aspbergers syndrom, förändrades företagets syn på honom över en natt. Diagnosen fick han som ung och den visade sig senare vara felaktig.

Trots det började den unga ekonomen särbehandlas av bolaget, ett utvecklingsprogram som han deltog i avbröts och han utsattes också för trakasserier av företaget samtidigt som hans arbetsuppgifter förändrades.

Efter en tid sades han också upp från bolaget och som skäl angavs arbetsbrist. Men den delen har inte behandlats av domstolen.

Enligt domstolen handlar det om ett ovanligt tydligt fall av diskriminering på grund av funktionshinder och att Opto Sweden därför döms att betala 235 000 kronor i skadestånd till mannen.

Enligt rätten har bolagets behandling av mannen varit ”omfattande och i vissa fall mycket graverande”. Bolaget har valt att inte överklaga domen i Attunda Tingsrätt.