De senaste månaderna har ett flertal domar fallit mot arbetsgivare som sagt upp anställda på grund av åsikter som uttryckts på nätet. Totalt handlar det om fem fall, där samtliga uppsagda tilldömts skadestånd. Det visar en sammanställning som TCO-tidningen gjort.

Tre av fem rör uppsägningar i offentlig sektor, där personerna ifråga bloggat. Två av dessa har bloggat om politik, medan den tredje var en polis som bloggade om något som ansågs ”obscent och skadligt för arbetsgivaren”.

I offentlig sektor har den anställde ett bättre skydd mot uppsägning, då yttrandefriheten anses gå före lojalitetsplikten mot arbetsgivaren. Något som också speglar dig i domsluten.
Resterande två fall var i offentlig sektor.

Den ena var två anställda på callcenterföretaget Goexellent som sades upp efter inlägg på Facebook, som arbetsgivaren ansåg vara ”hotfulla”. Det andra var en friskolerektor som fick lämna sin tjänst på grund av att han hade bilder på sig själv med sexuella antydningar på Facebook och tillhörde Facebookgrupper som Vi som är sexgalna och 50 reasons to have sex.

I det sistnämna fallet var rektorns profil på Facebook inte grund för uppsägning eftersom det endast rörde honom som privatperson. AD som ogiltigförklarade uppsägningen påpekade däremot att om skolan först varnat rektorn och bett honom ta bort det som var kopplat till arbetsgivaren, och han inte gjort det, hade skolan haft rätt att säga upp honom.