Trenden att färre chefer tror att de kommer växa sin personalstyrka är genomgående i samtliga branscher. Det visar chefsorganisationen Ledarnas senaste Chefsbarometer.

Förra året hade 53 procent av cheferna i den kunskapsintensiva sektorn, där it-branschen ingår, planer på att nyanställa. Något som minskat till 38 procent. Enligt de beräkningar som cheferna i denna sektor gjorde ifjol räknade 15 procent av cheferna att de skulle tvingas minska antalet anställda. Andelen pessimistiska chefer har i år ökat till 21 procent.

Störst är dyket i byggindustrin. 2011 trodde 54 procent att de skulle nyanställa, en siffra som sjunkit till 33 procent i år. Förra året trodde endast 2 procent av cheferna inom bygg att de skulle behöva skära ner i personalen. Även här har andelen chefer som tror att uppsägningar kommer äga rum på det egna företaget till 16 procent.

Inom tillverkningsindustrin spår 32 procent att de kommer behöva skära i personalen, en ökning jämfört med fjolårets 19 procent. Andelen som tror att de kommer nyanställa har nästan halverats, från 42 till 23 procent.