Det är framförallt i vissa regioner som omsättningen på it-området växer, konstaterar Bemanningsföretagen i Bemanningsindikatorn för andra kvartalet i år.

I västra Sverige ökade it-jobben med 28 procent och med 23 procent i Mellansverige. Även tjänstemannajobben inom teknik såg en uppgång under perioden, med en tillväxt på 23 procent i västra Sverige och 13 procent i Mellansverige.

Sammanlagt omsatte bemanningssektorn 5,4 miljarder under kvartalet, 1 procent mer än samma kvartal ifjol.

Inom industri och tillverkning stod efterfrågan i stort sett stilla. Omsättningen inom lager och logistik sjönk 10 procent i västra Sverige, samtidigt som den ökade 15 procent i Mellansverige.