18 procent av de anställda väljer att ta med sig information när de lämnar en arbetsplats. Det visar en undersökning som Yougov gjort på uppdrag av dataräddningsföretaget Ibas.

Vanligaste anledningen till att man väljer att stjäla informationen är att man inte vill göra samma jobb två gånger (56 procent). 45 procent av de tillfrågade tycker också att materialet tillhör den person som skapat det. I första hand rör det sig om presentationer, rapporter, planer och strategier som medarbetarna tar med sig.

Av de som medger att de stulit information tror sex av tio att arbetsgivaren saknar metoder för att de ska bli upptäckta. Men lika många säger också att de inte tror att de ska stjäla igen från en arbetsgivare.

Enligt undersökningen tenderar männen i högre utsträckning att ta med sig information. Närmare fyra av tio av männen har gjort det någon gång, jämfört med en femtedel av kvinnorna.

Undersökningen genomfördes i Sverige, Norge och Danmark. Resultatet visade på små skillnader mellan länderna.