Att ledighet lockar mer än pengar visar en webbenkät som CS Jobb gjort med totalt 1099 svarande.

På frågan ”vad väljer du – mer pengar eller ledighet”, angav 74 procent att de ville ha längre semester.

Endast 26 procent valde högre lön framför mer ledighet.