45 procent av svenskar mellan 19 och 30 år tycker det är okej att använda sociala medier privat på jobbet, jämfört med 36 procent i gruppen 31 till 48 år och 24 procent bland anställda mellan 49 och 66 år. Det visar en undersökning från bemannings- och rekryteringsföretaget Kelly Services.

Endast 5 procent uppger att de beordrats att inte använda sociala medier på jobbet.

En femtedel av de svarande tycker inte heller att det är några problem att uttrycka sina personliga åsikter om arbetsplatsen till vänner och kollegor via sociala medier.

Att sociala medier blir en allt viktigare kanal för jobbsökning vittnar rapporten också om. En av fyra svenskar söker oftare jobb via sociala medier än via traditionella kanaler som jobbannonser på nätet, tidningar och rekryteringsföretag.

Undersökningen som omfattar 170 000 respondenter i 30 länder visar också på att de som har specialist eller teknisk kompetens är mer positivt inställda till att använda sociala medier på jobbet. Bland dem tycker 43 procent att det är acceptabelt mot 32 procent av de svarande som inte är specialister eller har teknisk kompetens.