Ann-marie Fransson, f&ouml;rbundsordf&ouml;rande IT &amp; Telekomf&ouml;retagen<br /><br />&ndash; F&ouml;r lite m&aring;ste jag erk&auml;nna. Men jag springer i skogen med karta och kompass d&aring; och d&aring; och t&auml;nkte t ex delta p&aring; O-ringen i sommar. Och p&aring; vintern s&aring; &aring;ker jag mycket g&auml;rna skidor och skridskor.<br />
Ann-marie Fransson, förbundsordförande IT & Telekomföretagen

– För lite måste jag erkänna. Men jag springer i skogen med karta och kompass då och då och tänkte t ex delta på O-ringen i sommar. Och på vintern så åker jag mycket gärna skidor och skridskor.
Lars Stugemo, vd HiQ<br /><br />&ndash; Jag tr&auml;nar ett par g&aring;nger i veckan &ndash; oftast gym &ndash; och med fokus p&aring; att m&aring; bra - inte bygga muskler eller s&aring;. Jag &auml;r noga (oftast) med vad jag &auml;ter och dricker och f&ouml;rs&ouml;ker se till att sova bra. Sen tror jag det &auml;r extremt viktigt att skaffa sig sina egna omr&aring;den d&auml;r man laddar energi. F&ouml;r mig inneb&auml;r det s&aring;klart att vara med familjen men ocks&aring; att spela i band och t&auml;vla p&aring; olika s&auml;tt d&auml;r det kr&auml;vs full koncentration p&aring; just t&auml;vlandet. Aktiv vila tror jag det kallas&hellip;<br />
Lars Stugemo, vd HiQ

– Jag tränar ett par gånger i veckan – oftast gym – och med fokus på att må bra - inte bygga muskler eller så. Jag är noga (oftast) med vad jag äter och dricker och försöker se till att sova bra. Sen tror jag det är extremt viktigt att skaffa sig sina egna områden där man laddar energi. För mig innebär det såklart att vara med familjen men också att spela i band och tävla på olika sätt där det krävs full koncentration på just tävlandet. Aktiv vila tror jag det kallas…
Catrine Nygren, rekryteringsansvarig Cybercom<br /><br />&ndash; Jag springer, cyklar och k&ouml;r pilates. Under vintern har jag k&ouml;rt tr&auml;ningspass, funktionell styrka, inomhus p&aring; lunchen och &aring;kt skidor n&auml;r mojlighet getts.<br />
Catrine Nygren, rekryteringsansvarig Cybercom

– Jag springer, cyklar och kör pilates. Under vintern har jag kört träningspass, funktionell styrka, inomhus på lunchen och åkt skidor när mojlighet getts.
Daniel Akenine, teknikchef Microsoft Sverige<br /><br />&ndash; Jag b&ouml;rjade inte tr&auml;na f&ouml;rr&auml;n jag fyllde 40 men idag spelar jag tennis en g&aring;ng i veckan och tr&auml;ningscyklar tv&aring; g&aring;nger i veckan. Det viktigaste &auml;r att hitta n&aring;got man tycker &auml;r kul och passar.
Daniel Akenine, teknikchef Microsoft Sverige

– Jag började inte träna förrän jag fyllde 40 men idag spelar jag tennis en gång i veckan och träningscyklar två gånger i veckan. Det viktigaste är att hitta något man tycker är kul och passar.