Absolut högst upp på listan över vad cheferna skulle skära ner på om de blev tvungna att genomföra besparingar hamnade resor och transporter, såsom flyg och taxi. 35 procent av de tillfrågade uppgav det som ett möjligt område för att spara pengar. Det framgår av chefsorganisationen Ledarnas Chefsbarometer 2012.

En tredjedel uppgav personalkonferenser som något de kunde skära ner på och en av fyra tyckte att de kunde minska på bjudluncherna. Lika stor andel tyckte att det kunde sparas pengar på sommar- och julfesterna.

De allra flesta tycktes däremot vilja behålla kaffe och friskvårdsbidrag. Endast 3 respektive 4 procent av cheferna såg dessa som potentiella besparingsområden.

Här är hela listan:
Resor/transporter: 35 procent
Personalkonferenser: 31 procent
Bjudluncher: 24 procent
Sommarfest/julfest: 23 procent
Julgåva till personal: 20 procent
Fruktkorgar: 13 procent
Hur skrivare/kopiatorer används: 12 procent
Lokalstorlek: 11 procent
Pennor och kontorsmaterial: 4 procent
Friskvårdsbidrag: 4 procent
Kaffe: 3 procent
Annat område: 5 procent
Vi kommer sannolikt inte genomföra några besparingar: 31 procent